ОРГАНИЗАТОРИ 2014

Координатори за Фестивала 2014

Заповядайте на новия сайт :: zdraveizdrave.org


Координатор Програма: Аида Марковска, тел:  0888 727 094

Координатор Изложение: Ваня Кънева, тел: 0889 972087

Координатор Спортни прояви: Ласка Ненова, тел: 0888 524158

Координатор Спонсори: Таня Банялиева, тел:  0888 100709

Организатори:

Сдружение „Видя проект”  www.anandaproject.net
Пловдив 4000, ул. "Леонардо да Винчи" 16 
е-mail: info@anandaproject.net,
Живко Стоилов 0877 629 115
Мария Видева-Стоилова    0877 937 542    
Сдружение "Видя проект" има за цел популяризиране на методи и системи за личностно развитие, такива като йога, веданта, аюрведа, паневритмия, както и методите на съвременната психология и психотерапия. 
ͽͽͽ ͼͼͼ
Дискусионен клуб "Космос"   www.clubcosmos.org
Пловдив, ул." Иван Вазов" № 25, ет. 2, зала "Берьозка"
тел. 0878 600 328
е-mail: vladip@abv.bg
Градски дискусионен клуб "Космос" е клуб за изучаване и опазване на природата и човешките достижения. Този клуб е продължение и част от дейността на клуб "Сириус", основан през 1987 година в град Пловдив. И в двете творчески звена се осъществяват идеи от сферата на науката, представени чрез разнообразен инструментариум: дискусии, семинари, научно-популярни  филми, екскурзии с научно-изследователска цел, индивидуални научни изследвания. Дейността на клубовете напълно се покрива с девиза: "Чрез знание към съвършенство"!
ͽͽͽ ͼͼͼ
WOW СПОРТ ПЛОВДИВ     http://wowsport.info/
Пловдив, ул . „София” № 9
тел: 0888524158
тел: 0897070768 

Нашата философия е, че спортът и тренировките не са единствено с естетическа цел, а са и начин за поддържане на оптимално здраве, създаване на нови приятели и засилване на чувството за общност.  Спортно сдружение WOW Sport бе създадено през 2011 година с две основни цели -  да развива активна спортна дейност в сферата на алтернативни фитнес тренировки - кросфит, кондиционни, приключенски, бойни изкуства и популяризиране на здравословния начин на живот сред широката общественост, чрез системни занимания със спорт, физическа дейност, балансирано хранене. Сдружение WOW Sport е организатор на седмицата на движението и спорта MOVE week - Пловдив! 

ͽͽͽ ͼͼͼ

Сдружение "Обединени професионалисти за устойчиво развитие"    http://www.obedineni.org/
e-mail: emilia.crushcov@serenitybg.net 
тел. 0896 731 173
Ние сме Обединени професионалисти с различен опит, които споделяме нашите знания, умения и креативност, за да постигнем устойчиво развитие.
Нашата мисия – Подпомогнане на организациите и индивидите в постигане на професионално и личностно превъзходство.
Нашите ценности - Знание, качество, конструктивност в отношенията, уважение, оригиналност, креативност, гъвкавост, отворено съзнание, учене от опита, предизвикателство,  професионализъм, личностно израстване, доверие, подкрепа, приятелска атмосфера, привлекателност и благополучие...
Нашата философия - Промяната и посоката на промяната в организациите, се обуславят от промените в лицата, тъй като те са онези, които са сърцето и моторът на средата, в която работят.
ͽͽͽ ͼͼͼ
Клуб Рейки Пловдив    http://www.reikimagic.org
хотел ЕГО, ул. „Елиезер Калев“ 2
тел: 0888 727 094
Клуб „Рейки в Пловдив“ е приятелски кръг на хора, с интереси в областта на духовните практики. Това е клуб за срещи, разговори, обучение и лечение на физически, ментални и емоционални проблеми чрез духовни практики. Редовни срещи се провеждат всеки четвъртък от 18 часа в хотел „ЕГО“. Срещите ни са отворени за всички, които чувстват вътрешен порив да участват, да споделят познанията си и да повишат общата позитивна вибрация на групата ни.
ͽͽͽ ͼͼͼ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ http://www.plovdiv.bg/
Пловдив - 4000, Пл. Ст. Стамболов 1,
Тел.:+359 32 656700, Факс: +359 32 656703
е-mail: kmet.kmet@plovdiv.bg

ͽͽͽ ͼͼͼ