СПОНСОРИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
http://www.plovdiv.bg/

Пловдив - 4000, Пл. Ст. Стамболов 1,
 Тел.:+359 32 656700,  Факс: +359 32 656703

email:kmet.kmet@plovdiv.bgОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД 
„ОМК” АД е водеща компания в млекопреработвателния бранш, с дългогодишен опит в родното производство на кисело и прясно мляко и хубаво българско сирене.
Централен офис Пловдив 
бул. "Дунав" No 3
United Milk Company S.A.
Kazichene,  Facility of Chipita Bulgaria, 
1532 Sofia, Bulgaria
 


ИЗДАТЕЛСКО-ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА ЖАНУА `98 

Издателско – продуцентска къща Жануа`98 създадена през 1998 г. развива динамична издателска работа, организиране и провеждане на семинари, творчески срещи, тренинги. Участва в създаването на многобройни културно-социални събития, както продуцентска и благотворителна дейност. 
Адрес:
пл. "П. Р. Славейков" 11, ет. 5 ст. 17
София 1000
България
Телефон: (02) 9 878 730

Имейли:
ЖАНА ИВАНОВА - jivanova@janua-98.com
КИРИЛ ВОЙНОВ - kvoynov@janua-98.com
ВЕСЕЛИНА ЦАКОВА - veselina@janua-98.com